Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

En ny era för Japans teknologiska dominans

Se PDF

Viktiga lärdomar

  • En liten ö i Japan som heter Kyushu kallas nu “Silicon Island” på grund av massiva investeringar från TSMC och andra teknikbolag.
  • Investeringarna utgör en viktig åtgärd för Japan som har sett sin marknadsandel på den globala chipmarknaden minska under lång tid.
  • Vi har investerat i flera nämnda bolag, däribland TSMC, Sony och Samsung.

I en avlägsen del av sydvästra Japan förbereder sig den globala halvledartillverkaren för en betydande förändring. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), världens största chipproducent, ska bygga en toppmodern halvledarfabrik i Kumamoto-regionen på Kyushu-ön, en investering på över 7,4 miljarder dollar.

Den 6 februari 2024 meddelade ett konsortium (JASM) bestående av TCMC, Sony, Denso och Toyota att de kommer att bygga en annan halvledarfabrik, planerad att vara klar 2027. Detta höjer den totala investeringen till över 20 miljarder dollar.

TSMC:s strategiska beslut, med stor geografisk betydelse, belyser de ökande orosmomenten kring Taiwans stabilitet, särskilt med tanke på de förvärrade relationerna mellan USA och Kina.

Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway avyttrade 2022 hela sitt innehav i TSMC, delvis drivet av hotet om Kinas inflytande över Taiwan. Konflikten med Kina har väckt frågor om den globala halvledartillverkarens motståndskraft och lett till att man sökt alternativ.

Under radarn
Av samma anledning har USA:s president Joe Biden presenterat planer för att öka chipproduktionen i USA. TSMC håller på att bygga en fabrik i Arizona, men det tar längre tid än förväntat på grund av utmaningar med lokal arbetskraft och brist på kvalificerade arbetare. Samtidigt fortsätter byggandet på Kyushu relativt obemärkt. 

Som visas i figur 1, se pdf, har TSMC, förutom fabrikerna i Japan och USA, även beslutat, tillsammans med Bosch, Infineon och NXP, att bygga en chipfabrik i Tyskland.

Rikliga vattenresurser
Kyushu, känt som Japans “Silicon Island”, står i spetsen för denna högteknologiska återupplivning. TSMC samar-betar med Sony Group och andra partners för att etablera fabriken i Kumamoto. Den japanska regeringen bidrar med nästan 3,5 miljarder dollar, som täcker hälften av byggkostnaderna, som en del av deras åtagande att återuppliva halvledarindustrin.

Utöver TSMC, Sony, Denso och Toyota, engagerar sig även Mitsubishi Electric i uppbyggnaden av en halvledarfabrik i Kumamoto, med planerad produktionsstart i april 2026. Bolaget har dessutom expansionsplaner för en annan fabrik med en sammanlagd investering på cirka 745 miljoner dollar. Vidare överväger IBM, Intel och Samsung att öka sina investeringar i Japan.

Kyushus rikliga vattenresurser som är avgörande för halvledarproduktion, lockar betydande investeringar inte bara i Kumamoto utan också i områdena kring Fukuoka, Saga och Nagasaki.

Japan är tillbaka på rätt spår
Under 1980-talet dominerade Japan halvledarindustrin med nästan hälften av världsmarknaden. Emellertid minskade dess inflytande på 1990-talet när Sydkorea och Taiwan började ta över. Halvledarhandelsavtalet på 1980-talet mellan Japan och USA var en avgörande händelse. Spänningar uppstod på grund av export, vilket tvingade Japan att importera halvledare från andra länder. Under denna tid tog tillverkare från Sydkorea och Taiwan över medan Japans halvledarindustri kämpade för att anpassa sig till förändrade affärsmodeller och förlorad konkurrenskraft. Nu återtar Japan sin position med betydande regeringsstöd och subventioner, drivet av det globala strategiska behovet av alternativa halvledartillverkningskedjor.

Spännande möjligheter för investerare
För regioner som Kumamoto, som länge har kämpat med bristande ekonomisk aktivitet, känns inflödet av nya investeringar som en mycket behövd livlina. Stigande markpriser och befolkningstillväxt i industriområden nära TSMC:s byggarbetsplats är ett bevis på regionens nya ekonomiska vitalitet.

Den globala leveranskedjan för halvledare genomgår en förändring när branschen strävar efter att minska riskerna och diversifiera, med Japan som ett växande centrum för framtida tillväxt. När världens största chipproducent etablerar en betydande närvaro på Kyushu-ön står halvledarindustrin inför förändring. Japans ambitiösa planer att förnya sin halvledarsektor kommer i en avgörande stund, vilket lovar ekonomiska fördelar och förbättrad ekonomisk trygghet i en ständigt föränderlig geopolitisk miljö.

Sammanfattningsvis är denna förändring en välkommen utveckling för Japan, som strävar efter att återta sin position på den globala chipmarknaden. För halvledarbolag som TSMC innebär denna förändring en betydande diversifiering och ökad flexibilitet i deras produktionskapacitet. För oss investerare öppnar denna förändring upp för en mer optimistisk syn på Japan, särskilt för chipbolag som aktivt arbetar med att säkra och stärka sina leveranskedjor.