Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK

India Stack – vägen till framgång

Se PDF

Historiskt sett är infrastruktur förknippat med materiella saker som till exempel vägar, hamnar, flygplatser och järnvägar – men med den digitala tidsåldern har den digitala infrastrukturen blivit viktig och betydelsefull. Utvecklingsekonomier kan därför inte överlåta utvecklingen av digitala system och infrastruktur helt till den privata sektorn. Detta ses exempelvis i Indien, där den offentliga sektorn under ledning av premiärminister Narendra Modi har skapat optimism hos befolkningen med innovativa och digitalt stödda reformprogram. Reformer som successivt har stärkt ekonomin och minskat korruptionen. Med det så kallade India Stack-systemet är Indien en bra förebild för fortsatt utveckling inom området.

India Stack är ett begrepp som används för insamling till digitala, offentliga system som hjälper myndigheter, privata bolag och medborgare att interagera enkelt och digitalt i realtid. Det första systemet som Indien utvecklade var “finansiell inkludering” för att underlätta betalningar. Men tekniken kan användas på flera sätt. En viktig del av India Stack är att tjänsterna skapas som plattformar och inte skräddarsydda speciallösningar. Detta möjliggör en mycket större och snabbare utbyggnad av nya system och säkerställer att systemen kan kommunicera tillsammans.

Tekniken bakom India Stack
India Stack består av tre lager: identifiering, betalningar och data, se figur 1 i pfd:en.

Identifikationslaget
För att skapa ett heltäckande identitetslager var det nödvändigt att säkerställa att alla indier hade en identitet som kunde verifieras digitalt. 2009 lanserade den indiska regeringen världens största biometriska ID-system, Aadhaar, utvecklat av regeringens “Unique Identification Authority of India” (UIDAI). Chefekonomen Paul Romer från Världsbanken beskrev systemet som “världens mest förfinade ID-program”. Hösten 2022 hade 1,35 miljarder medborgare ett Aadhaar-nummer. Enligt Subhash Garg, VD för UIDAI, har alla medborgare över 18 år och 80 procent av alla medborgare mellan 2 och 18 år nu ett Aadhaar-nummer. Med Aadhaar är det alltså möjligt att utföra digital identifiering av medborgare.

Betalningslagret
2016 lanserade Indien Unified Payments Interface (UPI), ett avgiftsfritt betalningssystem för mobiltelefoner som är tillgängligt dygnet runt. Pengar kan överföras mellan banker, men även andra företag kan erbjuda betaltjänster. Systemet innebär att jättar som till exempel Google och WhatsApp och andra betaltjänster nu använder samma system som bankerna. UPI är en öppen plattform som kan användas för betalningar – både mellan människor, mellan människor och företag eller mellan företag.

För att UPI skulle lyckas behövde alla indier först ha ett bankkonto kopplat till personens Aadhaar-ID och mobilnummer. Jan-Dhan Yojana-programmet presenterades 2014, där målet var att öppna ett bankkonto för alla indiska medborgare. Som ett resultat öppnades då mer än 480 miljoner nya bankkonton (källa: pmjdy.gov.in). Det har lett till att 80 procent av alla indier 2017 hade ett bankkonto jämfört med bara 35 procent 2011 (källa: World Bank Global Findex Report 2017).

Datalagret
Datalagret säkrar användardata, som kan föras vidare till exempelvis banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, andra långivare och skattemyndigheten med användarens samtycke. Det har lett till inrättandet av Account Aggregator (AA). AA-bolagen fungerar som en mellanhand som gör det möjligt för användare att inhämta sin egen data och sedan förmedla den vidare. Användaren har också möjlighet att återkalla sina uppgifter. Funktionen med AA som mellanhand säkerställer att det inte går att se eller sälja data vidare, vilket gör systemet säkert ur konsumentsynpunkt. AA är på många sätt unikt i ett globalt perspektiv och gör finansiella tjänster mindre komplicerade och mer tillgängliga. Den första AA-aktören förväntas lanseras inom några månader.

Framgång med betalningar i Indien
UPI är nu den mest använda betaltjänsten i världen och har fört Indien till första plats i EY Fintech Adoption Index 2021 med en penetrationsgrad på 87 procent jämfört med ett världsgenomsnitt på 64 procent. År 2022 ökade det totala antalet transaktioner via UPI med över 90 procent till mer än 74 miljarder transaktioner. UPI stod därmed för 86 procent av Indiens totala BNP och tillväxten fortsätter. Bara i januari 2023 fanns det över åtta miljarder transaktioner, vilket är en årlig ökning med 74 procent. UPI söker nu efter nya marknader utanför Indien, i länder som Singapore och Förenade Arabemiraten. Indien är nu på första plats inom digitala betalningar, och står för 40-45 procent av alla digitala transaktioner i världen. Detta är mer än Kina, USA och Storbritannien tillsammans, se figur 2 i pdf:en.

Spridning av betalningplattformars framgång till andra områden
Tack vare framgången för UPI-betaltjänsten förväntar vi oss att plattformstekniken kommer att hitta nya användningsområden inom i Indien. Till exempel:

• ONDC (Open Network for Digital Commerce), en plattform för e-handel.
• OCEN (Open Credit Enablement Network), erbjuder likviditetslån.
• Ayushman Bharat, ett nationellt sjukvårdssystem som i första hand vänder sig till sjukvårds- och försäkringsbolagen.
• National AgriStack, digitala databaser för jordbrukare om väder, frön, grödor m.m.
• ULIP (Unified Logistics Interface Platform), en rikstäckande logistikplattform som gör det möjligt att följa transportgods från start till mål.

Sammanfattning
Indien hör till de världsledande inom digital innovation. Denna position har man lyckats uppnå genom att skapa digitala lösningar för samhällsuppgifter som möjliggör snabb skalning och driftsättning. Det kommer att ha en mycket positiv inverkan på Indiens ekonomi under de kommande åren, eftersom de kommer att skapa förnyad innovation och ökad produktivitet till fördel för Indiens tillväxt.

Indien är den snabbast växande ekonomin bland världens stora ekonomier (BNP på över 1 000 miljarder USD), och vi ser Indien som den kanske största strukturella investeringsmöjligheten för globala investerare under de kommande tio åren. Läs mer om våra investeringar i Indien här: Ny investeringscykel i Indien.